Vertaalbureau Oekraïne is opgericht in 1994 en heeft meer dan 15 jaar ervaring in vertaal- en tolkdiensten voor (semi-)overheidsinstellingen, dienstverlenende instanties (advocaten, notariaat, gezondheidszorg), humanitaire organisaties, bedrijven en particulieren.

Een beëdigde vertaling nodig?

- Een gewaarmerkte vertaling wordt verzorgd door een beëdigde vertaler, die bevoegd is officiële documenten te vertalen. Een gewaarmerkte vertaling kan vereist zijn als het gaat om: Geboorteakte, Huwelijksakte, Echtscheidingspapieren, Verklaring van goed gedrag, Overlijdensakte, Diploma's, Rijbewijs, Notariële akte of documenten, Getuigschriften, Gerechtelijke vonnissen enz.

Beëdigde vertalingen worden altijd aan de brontekst gehecht en voorzien van een stempel van de vertaler.

Wilt u meer weten over beëdigde vertalingen, leveringen en werkwijze? Neem dan contact met ons op.